פרוייקטים קהילתיים

תכנית "אמצע הדרך" החלה את פעילות בכפר סבא כפיילוט ארצי 

בחסות עיריית כפר סבא והגוינט, מיועדת לשילוב בתעסוקה של בני 45-75

להרשמה http://goo.gl/oc5oSw