ארגוני המתנדבים

א י ל " ן

saralai@walla.com

שרה לייסטן  - 052-2943178

כפר סבא ורעננה אוהבות חיות

רונית רמז - 054-7687836

got.dalia@gmail.com

דליה גוטליב - 052-8204448

תמי בן אור - 054-6880944

איחוד הצלה - צוות דרור

ניב גרנות  -  050-5520799

 

052-2522210

 

052-2522210

אזרחים עובדי צה"ל - גמלאים

baruchtalm@bezeqint.net 

 

 

אליעזר שמאי - 09-7668739
  

 

050-6285241

 

050-6285241

050-6285241
 

אמונה

יעל טלמור - 050-8754757

א י ל " ן

saralai@walla.com

שרה לייסטן  - 052-2943178